Budmerice - zaniknutá dedina Horný Fančal

V lete roku 1974 boli v katastri obce Budmerice, v polohe "Pieskovisko" odkryté zvyšky stredovekého kostolíka, ktorý podľa všetkého patril zaniknutej obci Fančal. Archeologický výskum sa realizoval pod vedením Beaty Egyhazy-Jurovskej a bol iniciovaný objavom hrobov pri otvorení nového Pieskoviska miestnym JRD.

Obec (Horný) Fančal sa v písomných prameňoch spomína prvýkrát v listine z roku 1291, kde sa uvádzajú hneď tri zeme Fančal, pričom na dvoch z nich stáli aj kostoly (zasvätené sv. Petrovi a sv. Duchu). Odkrytú sakrálnu stavbu stotožňujú s Kostolom sv. Ducha na základe zmienky s prameňoch z roku 1322. Kostol sv. Petra v Dolnom Fančali bol stotožnený s dodnes zachovanou stavbou v Páci.

Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou, ktorej statiku zlepšovali dva oporné piliere na západnej strane lode. Kostolík mal celkovú dĺžku cca 17 metrov, vnútorné rozmery lode boli 8 x 6,8 m a svätyne 4,4 x 4 m. Svätyňu od lode oddeľoval víťazný oblúk. Šírka základového muriva bola 150 - 160 cm.

Stavbu datovali do obdobia druhej polovice 13. storočia, kedy na našom území dochádza k prelínaniu románskeho a gotického štýlu. Niekedy koncom 15. storočia bol objekt obohnaný ohradným múrom.

Posledný krát sa v písomných prameňoch s obcou stretávamá v roku 1543, kedy sa už spomína ako opustené ale so stále stojacim kostolom. K vyľudneniu dediny mal malo prispieť "tyranstvo" rytiera Ladislava Moreho, ktorý v roku 1538 získal do zálohy panstvo Červený Kameň.

GPS: cca 48.366874113, 17.412815094

Zdroje:
- Egyházy-Jurovská, B.
: Zaniknutá stredoveká dedina Fančal. In: Archeologia historica 6, 1981, str. 513-519. Dostupné v elektronickej forme. Z tejto štúdie sú prevzaté aj pripojené nákresy.
- https://www.geocaching.com/geocache/GC872N9_fancal
- Haviarová, M. - Zvedelová, K.: Stavebno-historický vývoj Kostola sv. Petra a sv. Pavla v Cíferi - Páci s dôrazom na románske stavebné etapy. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14. Zborník zo seminára konaného dňa 8. 12. 2012. KPÚ Trnava 2011, str. 39 - 46.
- http://budmerice.net/fancal-fanchal-fancsal-fonsol-fonchal/

esteban