Príbelce

Až do ranogotického obdobia zrejme siaha pôvod evanjelického kostola v obci Príbelce. Neskoršie prístavby však do veľkej miery zmazali jeho stredovekú podobu. Starobylú históriu kostola tak dnes pripomína najmä jeho poloha a až neproporčne mohutná veža.

Išlo o jednoloďovú stavbu so svätyňou neznámeho tvaru (na základe analógií z regiónu mohlo ísť o kvadratické presbytérium). Chrám postavili vo vyvýšenej polohe pravdepodobne už koncom 13. storočia. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, kde sa ešte uvádza aj jeho pôvodné zasvätenie sv. Alžbete.

Archív miestneho cirkevného zboru obsahuje údaj o postavení kostola v roku 1440, pričom jeho staviteľmi mali byť husiti. V tomto prípade však podľa všetkého pôjde o nesprávny údaj, podobne ako pri viacerých "husitských" kostolíkoch (Jabloňovce, Lúčka).

V priebehu reformácie prevzali kostol do rúk protestanti. Počas renesancie bol upravovaný a obohnaný ohradným múrom. Barokovou obnovou prešiel v druhej tretine 18. storočia a z tohto obdobia sa zachovala aj časť vnútorného zariadenia (oltár, kazateľnica). Objekt, ktorý nie je národnou kultúrnou pamiatkou, bol opravovaný aj v 20. storočí.

Zo stredovekého obdobia sa dodnes zachovala zrejme minimálne časť obvodových múrov stavby. Z architektonických detailov je to jednoduchý gotický portál v tvare lomeného oblúka, ktorý spája priestor podvežia s loďou.

GPS: 48.199243851, 19.250670075

Zdroje:
- https://okresvk.wordpress.com/2016/06/28/kostol-v-h-pribelciach/
- http://www.pribelce.sk/-cirkev
- Krivošová, J. a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2001.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.

esteban