Sklabiná

Už len gotický portál na južnej strane lode prezrádza stredoveký pôvod Kostola sv. Mikuláša v obci Sklabiná. Stavba zo 14. storočia bola neskoršie viackrát upravovaná a dnes u nej prevažuje barokový sloh po prestavbe v 18. storočí.

Obes Sklabiná sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch možno už v súpise pápežských desiatkov z rokoch 1332 - 1337, kde sa uvádza farnosť v obci s názvom Solanama. Túto obec časť odborníkov stotožňuje so Sklabinou. Prvá písomná zmienka nespochybniteľne sa viažuca k obci je potom až z roku 1435, ktorá sa týka práve farnosti a kostola.

Chrám postavili v priebehu 14. storočia ako pomerne dlhé gotické jednolodie so svätyňou neznámej podoby. Prístupný bol (aj??) portálom na južnej strane lode. V období renesancie bola loď zaklenutá krížovou klenbou.

Súčasnú podobu dostal objekt v 18. storočí počas barokovej prestavby, kedy staršie presbytérium bolo nahradené súčasnou svätyňou so segmentovým záverom. Barokovú podobu dostali aj okná a celá fasáda kostola.

Zo stredovekej stavby sa zachovala predovšetkým hmota dlhej lode, z detailov ide len o južný portál s lomeným oblúkom. Historicko-architektonický výskum by zrejme mohol odkryť ďalšie architektonické detaily dnes skryté pod mladšími omietkami.

GPS: 48.15939963, 19.36022222

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009
- http://www.sklabina.ocu.sk/
- https://okresvk.wordpress.com/2016/06/26/kostol-v-sklabinej/
- http://www.dokostola.sk/kostol/411381-sv-mikulasa

esteban