Nové Mesto nad Váhom - karner

V roku 2014 objavili archeológovia spoločnosti Via Magna Zuzana Rejdovianová a Ján Zachar v Novom Meste nad Váhom základové murivo stredovekého karnera.

Nečakaný objav sa podaril v tesnej blízkosti južného múru tamojšieho farského kostola, ktorého počiatky siahajú minimálne do polovice 13. storočia.

Išlo o rotundu, ktorá podľa všetkého mala aj východnú apsidu. Murivo z lomového kameňa malo šírku 1,10 - 1,15 m, pričom vnútorný priemer lode bol cca 6,5 m.

Tento pôdorys, spolu s existenciou vedľa stojaceho románskeho kostola, naznačuje, že karner mohli postaviť ešte v 13., prípadne 14. storočí. Výskum však nepriniesol dostatočné nálezy potvrdzujúce toto datovanie.

Pri výskume objavený architektonický článok, ktorý výskumníci zaradili na prelom 14. a 15. storočia, nemusí pochádzať z karnera, a preto ho nemožno použiť ako spoľahlivý datovací prvok.

O stavbe sa nezachovali žiadne písomné pramene, čo zrejme znamená, že zanikla ešte v období stredoveku. Zbúraný mohol byť v súvislosti s výstavbou súčasného gotického kostola, keďže jeden z jeho oporných pilierov siaha do bezprostrednej blízkosti karnera.

Ide o druhý známy stredoveký karner na Považí; ďalší, v podobe kvadratickej stavby, sa zachoval dodnes pri farskom kostole v Trenčíne. O zaradení medzi karnerové kaplnky sa uvažuje aj pri ranogotickej kaplnke v neďalekých Čachticiach.

Základy stredovekej stavby boli po ukončení výskumu opätovne prekryté zeminou a nie sú nijakým spôsobom prezentované.

GPS: 48.75605791, 17.832811475

Zdroje:
- Pomfyová, B. (zost.):
Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- http://www.apsida.sk/c/15510/netusil-som-ze-sa-archeologia-stane-mojim-z...
- http://nastrencin.sme.sk/c/7959080/archeologovia-objavili-kostrove-pozos...
- http://www.apsida.sk/c/14488/strucne-v-novom-meste-nad-vahom-odkryli-str...

esteban