Devičany

Počiatky evanjelického kostola v obci Devičany (okr. Levice) siahajú až do gotického obdobia, dnešná stavba však už stredoveký pôvod nijako nepripomína, hoci sa z tohto obdobia zachovala významná časť objektu.

Skutočnosť, že stavebný vývoj súčasného kostola sa začal už v stredoveku, sa pritom podarilo preukázať len posledných rokoch. Až donedávna bol považovaný za barokovo-klasicistický objekt z roku 1776.

Obec nájdeme v písomných prameňoch (zakladacej listine kláštora v Hronskom Beňadiku) už v roku 1075. Podľa archívneho výskumu PhDr. Petra Keresteša, PhD. sa samotný kostol, pôvodne zasvätený Všetkým svätým, prvýkrát písomne spomína v roku 1310 a neskôr aj v rokoch 1324 a 1349. Stredoveký pôvod súčasnej stavby sa začal v literatúre uvádzať až v posledných cca desiatich rokoch.

Prelom nastal až v rokoch 2013 - 2015, kedy Mgr. Matúš Martinák, ešte ako študent, identifikoval v rámci historicko-architektonického prieskumu zachované časti stavby datované zatiaľ len širšie do obdobia 13. až 15. storočia.

Z tohto pôvodného kostola sa mala zachovať západná predstavaná veža a západná stena lode s krátkymi nadväzujúcimi úsekmi južnej a severnej steny lode. Okolo roku 1775 bola následne dostavaná súčasná loď s kvadratickou svätyňou a severnou sakristiou.

Pôvodnú podobu stavby, publikovanú Jarmilou Bátovskou v monografii obce v roku 2014, pomohol potvrdiť geofyzikálny prieskum Doc. RNDr. Jána Tirpáka, CSc. Išlo podľa všetkého o podstatne kratší objekt s kvadratickou svätyňou, ku ktorej sa zo severnej strany pripájala obdĺžniková sakristia rovnakej dĺžky. V strede svätyne bol zachytený pravdepodobný murovaný základ oltárnej menzy.

GPS: 48.325369539, 18.707081795

Zdroje:
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- Keresteš, P. : Devičany v stredoveku. In Bátovská, J.a kol.: Devičany – monografia obce. Devičany, Obec Devičany, 2014, s. 30-39.

esteban

Za pomoc a foto ďakujeme Mgr. Matúšovi Martinákovi.