Kutná Hora - Kaplnka Božieho tela (ČR)

Neďaleko známeho Chrámu sv. Barbory v Kutnej Hore stojí zvonka nenápadná Kaplnka Božieho tela, ktorá je však taktiež krásnou ukážkou vrcholnej gotiky 14. storočia.

Postavili ju ešte pred začiatkom výstavby samotného chrámu v 80. rokoch 14. storočia ako pohrebnú kaplnku - karner pre novo založený cintorín. Horné podlažie, ktoré malo slúžiť na liturgické účely, nebolo nikdy dostavané a tak aj dnes objekt tvorí len spodné podlažie, určené pôvodne na ukladanie kostí zo zrušených hrobov. Stavbu realizovala parlérovská stavebná huta, ktorá následne pracovala aj na Chráme sv. Barbory.

Kaplnku postavili vo vyvýšenej polohe nad riečkou Vrchlica ako väčšiu centrálnu stavbu štvorcového pôdorysu s vonkajšími opornými piliermi. Spodné podlažie je zaklenuté deviatimi poliami krížovej rebrovej klenby, ktorú podopierajú štyri mohutné stĺpy. Priestor kaplnky je osvetlený troma veľkými gotickými oknami. Pôvodne bol sprístupnený vstupom zo západu a tiež z juhu.

Výstavbu karnera, pri ktorej mali byť využité viaceré progresívne prvky, prerušili husistské vojny. Po ich skončení sa pokračovalo len vo výstavbe Chrámu sv. Barbory a karner zostal nedokončený. Dokonca aj pripravené kamenné články pre dostavbu boli napokon použité pre chrám. Pohrebná kaplnka tak napokon dostala len provizórne drevené zastrešenie.

V roku 1626 prešla kaplnka do vlastníctva jezuitov, ktorí si neďaleko vybudovali svoj seminár. V ďalšom období dali kaplnku zastrešiť a vytvorili tiež súčasný barokový vstup. Súčasťou úprav bolo aj navýšenie okolitého terénu miestami až o tri metre, kvôli čomu zanikol južný vstup do objektu. Ten bol v tomto období využívaný ako kaplnka, čo si vyžiadalo vymaľovanie interiéru a inštalovanie oltárov.

Po tom, čo bola Spoločnosť Ježišova v roku 1773 zrušená, sa kaplnka vo verejnej dražbe stala súkromným majetkom obchodníka s múkou, ktorý v nej zriadil svoju prevádzku. Po ďalších zmenách majiteľov sa stala vlastníctvom výrobcu varhanov a slúžila ako jeho dielňa. Jeho potomkovia objekt vlastnili až do znárodnenia v roku 1948.

V roku 1990 sa kaplnka stala majektom mesta Kutná Hora a v rokoch 1997 - 2000 sa realizovala jej komplexná obnova. Objekt je v súčasnosti súčasťou prehliadkovej trasy a prístupný v určených hodinách za vstupné.

GPS: 49.945308546, 15.264065266

Zdroje:
- Kulich, J.: Kutná Hora (turistický sprievodca). Gloriet, Libice nad Cidlinou, rov vydania neuvedený.
- http://www.lidemesta.cz/archiv/cisla/5-2003-12/posvatno-a-svatobarborsky...
- https://www.hrady.cz/index.php?OID=5201&PARAM=11&tid=14687&pos=800

esteban