Románsky kláštor v Diakovciach mal staršieho predchodcu

Kláštorný areál s rajským dvorom, ktorého počiatky siahajú možno až do 11. storočia, zachytil georadarový prieskum severne od súčasného Kostola Nanebovzatia Panny Márie v obci Diakovce - jednej z najvýznamnejších románskych stavieb na našom území. Prieskum realizovali v novembri 2018 doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. a Mgr. Pavel Paterka z KPÚ v Nitre.

Kláštor vznikol na území, ktoré patrilo významnému benediktínskemu opátstvu v Pannonhalme. Kostol Panny Márie sa tu spomína už v listine z roku 1102. Niektorí autori zastávali názor, že týmto kostolom je dnešná južná kaplnka kostola v podobe neveľkého jednolodia s polkruhovou apsidou. Najnovší prieskum túto hypotézu vyvrátil, keďže starší kláštor mal inú orientáciu, pootočenú o cca 45 stupňov.

Pri prieskume sa podarilo zachytiť priebeh murív rajského dvora a krížových chodieb. Podľa predbežných meraní a prepočtov mal rajský dvor šírku 15 m a krížové chodby 5 m. Chrám staršieho kláštora sa nachádzal podľa všetkého na južnej strane kláštorného areálu - na mieste novšej prístavby súčasného kostola z 19. storočia.

Viac odpovedí ohľadom podoby kláštora a datovania jeho vzniku môže priniesť až archeologický výskum, ktorý si táto významná lokalita so zrejme 1000-ročnou históriou rozhodne zaslúži.

Zdroj: http://www.pamiatky.sk/sk/page/georadar-pomaha-doplnovat-mozaiku-stredov...

esteban

Rubrika: Aktuality