Straubing (DE)

Neďaleko diaľnice z Pasova do Norimbergu nájdeme v meste Straubing krásnu románsku baziliku - Kostol sv. Petra z poslednej štvrtiny 12. storočia. Chrám stojí v areáli starého cintorína s jedinečným geniom loci a viacerými samostatne stojacimi hrobkami.

Kostol sa nachádza v Starom meste na južnom brehu rieky Dunaj a stále sa využíva na liturgické účely. Na tomto mieste postavili sálový kostol už v 9. storočí, pričom v 11. storočí bol predĺžený západným smerom a doplnený o vežu. Zvyšky tejto stavby boli odkryté počas archeologického výskumu v roku 1974.

Románska stavba vznikla ako trojloďová bazilika s trojicou východných apsíd a dvojvežovým západným priečelím, pričom severná veža nebola dostavaná. Staviteľom bol podľa všetkého významný šľachtic Welf VI. (1115 - 1191), strýko cisára Fridricha Barbarossu. Stavebným materiálom farského kostola boli opracované kamenné kvádre.

Chrám prešiel úpravami v období gotiky i baroka, svoju dnešnú podobu získal v druhej polovici 19. storočia. V rámci prestavby v historizujúcom slohu v rokoch 1866 - 1867 boli odstránené barokové prvky a v roku 1885 bola dostavaná severná veža do výšky a podľa vzoru existujúcej južnej veže.

Chrám je prístupný dvoma bohato zdobenými portálmi na západnej a južnej strane, ktorým tympanóny nesú figurálnu výzdobu. Apsidy sú zdobené reliéfnym pásom listov, zuborezom a oblúčikovým vlysom. Na vežiach sú združené okná. Na juhovýchodnom nároží lode pod strechou sa nachádza reliéf leva zápasiaceho s drakom. V exteriéri i interéri kostola sa nachádza množstvo náhrobných kameňov zo stredoveku a novoveku.

V interiéri sa zachovalo pôvodné členenie lode s piliermi nesúcimi arkády oddeľujúce bočné lode od hlavnej. Nachádza sa tu taktiež románska plastika Krista na kríži a ďalšie gotické plastiky, ako aj kamenná krstiteľnica.

Ide už o 80. kostol zo zahraničia na Apsida.sk :).

GPS: 48.886273358, 12.588405131

Zdroje:
- Huber, A.: Straubing, Basilika St. Peter. Kleine Kunstführer Deutschland - Bayern - Niederbayern. Schnell & Steiner, Regensburg 2015.
- Robl, W.: Auf Spurensuche im 12. Jahrhundert: Der Kreuzzug Herzog Welfs und St. Peter in Straubing. Berching 2015. Dostupné v elektronickej verzii na stránke http://www.heimatforschung-regensburg.de/487/.
- http://www.st-peter-straubing.de/kirche-st-peter.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter%27s_Church,_Straubing

esteban