Hendrichovce

Hoci kostolík sv. Štefana, prvomučeníka v obci Hendrichovce postavili v prvej tretine 14. storočia, jeho stredoveký pôvod už veľa nepripomína. Od roku 2005 navyše veriaci v obci využívajú nový chrám.

Kostolík postavili niekedy v prvých desaťročiach 14. storočia, keďže v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa už spomína tunajší farár Jakub. Išlo o typické bezvežové jednolodie s kvadratickou svätyňou zaklenutou krížovou rebrovou klenbou a severnou sakristiou.

V 18. storočí sa uskutočnili rozsiahlejšia oprava objektu, ktorý dostal nový strop v lodi a tiež novú strechu. Výskum zistil, že stromy boli zoťaté v období rokov 1744 - 48.

Súčasnú podobu dostal kostolík okolo roku 1820, kedy odstránili západnú stenu lode a predĺžili ju západným smerom. Tejto prestavbe padla za obeť aj drevená zvonica, ktorá zrejme stála pred západným priečelím ranogotického chrámu. Predĺžená loď bola sprístupnená novým južným vstupom. K presbytériu pristavali novú južnú sakristiu.

V 20. storočí dostal kostolík súčasnú plechovú strešnú krytinu červenej farby. Na pravidelné bohoslužby pre veriacich sa používal až do roku 2005, kedy bol dokončený nový moderný chrám. Odvtedy sa tam konajú sväté omše už len na sviatok patróna sv. Štefana a v kostolíku sa tiež konajú rozlúčky so zosnulými. Obec i cirkev riešia jeho ďalšie využitie.

Zo stredovekej stavby sa okrem obvodových múrov zachovala predovšetkým krížová rebrová klenba v presbytériu, ktorá dosadá na ihlanovité konzoly. Výnimkou je konzola v severozápadnom kúte, ktorá má podobu hlavy starého muža.

V severnej sakristii nájdeme pôvodnú valenú lomenú klenbu. Zo sakristie vedie do lode krátka chodba zaklenutá valenou klenbou so schodiskom na kazateľnicu, čo predstavuje pomerne neobvyklé riešenie.

Výskum v roku 2014 spresnil datovanie vzniku kostola (dovtedy sa uvádzala 2. polovica 14. storočia), navyše odkryl na južnej strane lode pôvodný gotický portál s lomeným oblúkom, ako aj malú niku nad ním. Podobnú niku zachytili sondy aj na východnej stene presbytéria.

GPS: 49.022862444, 21.000549723

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2H49).
- http://www.hendrichovce.sk/fotogaleria/rimskokatolicky-kostol/
- http://www.dokostola.sk/kostol/410866-sv-stefana-prvomucenika
- https://presov.korzar.sme.sk/c/7839302/stredoveky-kostol-v-hendrichovcia...
- https://korzar.sme.sk/c/4874794/kostol-sv-stefana-v-hendrichovciach.html...

esteban