Sokoľany

Hoci pôvod Kostola Ružencovej Panny Márie v obci Sokoľany siaha až do 13. storočia, zo stredovekej stavby sa dnes zachovalo už len kvadratické presbytérium slúžiace ako bočná kaplnka novostavby z prvej polovice 20. storočia.

Neskororománsky kostolík postavili niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia na miernej vyvýšenine. Mal podobu jednoloďovej stavby s kvadratickým presbytériom a zrejme už aj severnou sakristiou. Tunajšia farnosť sa spomína v pápežskych desiatkoch z 30. rokov 14. storočia, ale samotná obec už v roku 1232.

V priebehu 15. storočia prešla stavba gotickou prestavbou, v rámci ktorej zaklenuli presbytérium krížovou rebrovou klenbou so svorníkom zdobeným reliéfom ružice. Z tohto obdobia pochádza aj kamenné pastofórium v severnej stene svätyne s trojuholníkovou nadstavbou zdobenou krížovými kvetmi a fiálou s krabmi.

V druhej polovici 16. storočia prešiel kostol do rúk protestantov, ktorý ho využívali až do roku 1759. V roku 1773 bol obnovený zo schátraného stavu. Do polovice 20. storočia stál v prakticky nezmenenej dispozícii, ktorú doplnila západná predstavaná veža.

V rokoch 1949 - 1950 sa uskutočnila rozsiahla prestavba (Súpis pamiatok Slovenska uvádza obdobie tesne po prvej svetovej vojne), v rámci ktorej bol postavený z využitím obvodových múrov pôvodnej lode úplne nový, väčší kostol v severo-južnej orientácii. Neskororománske presbytérium sa zmenilo na bočnú kaplnku. Košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč konsekroval chrám v novembri 1998.

Zo stredovekej stavby sa zachovalo predovšetkým pôvodné presbytérium s východným štrbinovým oknom (premeneným na niku) a južným štrbinovým oknom, z ktorého sa zachovali roztvorené ostenia v interiéri. Od priestoru lode oddeľuje svätyňu mierne lomený víťazný oblúk.

Z čias gotickej prestavby v 15. storoči je to spomínaná krížová rebrová klenba presbytéria so svorníkom zdobeným reliéfom ružice z listov a ozdobné kamenné pastofórium.

Pri kostole stojí pohrebná kaplnka s kryptou grófa Stahremberga v empírovom štýle z roku 1838 s pekne zachovaným rodovým erbom.

GPS: 48.609130648, 21.228417456

Zdroje:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2F88).
- http://www.obecsokolany.sk/pamiatka-rimskokatolicky-kostol

esteban