Bratislava - karner pri Dóme

Pri archeologickom výskume v rokoch 1967 - 71 boli počas obnovy pri severnej strane Dómu sv. Martina v Bratislave odkryté zvyšky muriva románskeho karnera. Stavba zanikla ešte v stredoveku a na jej mieste v 16. storočí postavili severnú bočnú Kaplnku sv. Anny.

Karner postavili niekedy v priebehu druhej štvrtiny 13. storočia severnej od predchodcu dnešného dómu - Kostola sv. Spasiteľa, ktorý bol taktiež postavený v tomto období. Podľa niektorých autorov bol karner zasvätený sv. Anne.

Iná hypotéza hovorí o tom, že pôvodne šlo o rotundu vo funkcii farského kostolíka, slúžiacu pre potreby osady pod hradom, ktorá bola až po vybudovaní predchodcu dnešného dómu v 13. storočí prestavaná do podoby karnera. Podobným vývojom si prešla aj neďaleká rotunda sv. Mikuláša.

Typologicky išlo o jednoduchú rotundu bez apsidy (nemožno však úplne vylúčiť menšiu apsidu vo forme výklenku na druhom podlaží, ktorá by tak nebola zachytiteľná v základovom murive). Jej vnútorný priemer bol 450 cm a základy mala široké 90 cm.

Murivo rotundy bolo odkryté sčasti pod Kaplnkou sv. Anny a z menšej časti severne od nej. V súčasnosti nie je tento objekt nijako prezentovaný ani popísaný.

GPS: 48.142134632, 17.104929565

Zdroje:
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Žáry, J. - Bagin, A. - Rusina, I. - Toranová, E.: Dóm sv. Martina v Bratislave, Tatran, Bratislava 1990.

esteban