Lovčica-Trubín

Patrocínium: sv. Márie Magdalény

Vznik: 13. - 15. storočie

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine v obci

Historický región: Tekov

Stručný popis: (rano?)gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili v dominantnej polohe zrejme už niekedy v koncom 13. storočia až začiatkom 14. storočia (v literatúre sa uvádza až 15. storočie). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1487. Stavba mala zrejme podobu jednolodia s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou dosadajúcou na polygonálne konzoly nesené valcovými príporami.
V spomínanom 15. storočí tak podľa všetkého len prestavali už stojacu stavbu. Najvýznamnejším dokladom tejto prestavby je hviezdicová klenba v presbytériu, ktorá nahradila staršiu klenbu.
V roku 1573  a 1669 bol kostol prestavaný a tiež obohnaný renesančným opevnení s kľúčovými strieľňami.  Zo 17. storočia pochádza klenba lode, hlavný portál i zvon na veži. Úpravy sa realizovali aj v priebehu 19. a 20. storočia.

Zaujímavosti
- Opevnený kostolík vo vyvýšenej polohe predstavuje veľmi peknú dominantu obce i krajiny viditeľnú z väčšej vzdialenosti.
- Ako obdobie vzniku sa uvádza zvyčajne 15. storočie, tomu však celkom nezodpovedajú zvyšky staršej klenby presbytéria v podobe valcových prípor s polygonálnymi konzolami. Takéto prípory nájdeme v románskogotických či ranogotických kostolíkoch z druhej polovice 13. storočia na Spiši (Odorín, Veľká Lomnica), tam však ešte v spojení s kvadratickým presbytériom.
- Vyspelejší polygonálny tvar presbytéria bol použitý najneskôr v prvej polovici 14. storočia, možno už v druhej polovici 13. storočia aj v neďalekej Ladomerskej Vieske.
- Z gotického obdobia sa tak zachovala okrem hrubej stavby predovšetkým neskorogotická hviezdicová rebrová klenba presbytéria, spolu so valcovými príporami s polygonálnymi konzolami pochádzajúcimi zo staršej klenby.
- V interiéri na východnej strane presbytéria sa nachádza niekoľko zamurovaných okien gotického tvaru, slúžiacich dnes ako niky pre sochy.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v susedných obciach Lutila a Slaská.

Súčasný stav
Kostol slúži veriacim Rímskokatolíckej cirkvi ako farský chrám miestnej farnosti a je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2018.

Bohoslužby: každý deň v týždni okrem utorka, v nedeľu o 9.00 h

Praktické informácie
Obec Lovčica-Trubín sa nachádza cca 6 km severozápadne od Žiaru nad Hronom. Kostolík stojí v časti Trubín v opevnenom ale prístupnom areáli na vyvýšenine hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad: 045/ 67 901 34.
GPS: 48.616486307, 18.787465446

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E47).

Web
- http://lovcica-trubin.fara.sk/
- http://www.lovcica-trubin.sk/o-obci.phtml?id3=23461
- http://www.dokostola.sk/farnost/lovcica-trubin
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13014
- www.novyschema.bbdieceza.sk

esteban