Krížovany - kaplnka

Patrocínium: sv. Valentína

Vznik: cca polovica 14. storočia

Poloha: v obci pri kostole

Historický región: Šariš

Stručný popis: pôvodne gotická obytná veža premenená na kaplnku a zvonicu 

História
Vežu postavili niekedy okolo polovice 14. storočia neďaleko kostola, čím vznikol zaujímavý súbor stredovekých objektov. Staviteľom mohol byť Mikuláš Perényi, ktorý obec kúpil od Abovcov v roku 1321.
Veža má štvorcový pôdorys a v súčasnosti dve podlažia.
V období neskorej gotiky sa realizovala prestavba, ktorej dokladom je severný portál vedúci do druhého podlažia a hviezdicová klenba.
V 17. storočí sa sa významným spôsobom zmenilo využitie objektu, keď bola veža prestavaná na sýpku.
Po roku 1770 veža prestala slúžiť tomuto novému účelu a zmenila sa na objekt so sakrálnym využitím. V spodnom podlaží vznikla kaplnka sv. Valentína a na poschodí zvonica.

Zaujímavosti
- Stavba navonok veľmi nezodpovedá svojmu sakrálnemu využitiu, keďže v exteriéri si zachovala vzhľad pevnostného objektu.
- Spolu s neďalekým kostolíkom vytvárajú jedinečný a veľmi hodnotný súbor stredovekých stavieb, keďže si do veľkej miery uchovali svoju pôvodnú podobu.
- V exteriéri okrem mohutnosti svedčí o stredovekom pôvode neskorogotický sedlový portál na severnej stene vedúci do druhého podlažia.
- Spodné podlažie veže - samotná kaplnka - je zaklenutá hviezdicovou klenbou (podľa niektorých zdrojov z 16. storočia).
- V kaplnke sa nachádza rokokový oltár z roku 1770.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Hrabkov a Chmiňany.

Súčasný stav
Kaplnka patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi a je príležitostne využívaná na liturgické účely. Je v pomerne dobrom stave, problémom je vlhnutie stien. Navštívili sme ju vo februári 2018.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 20 km západne od Prešova. Kostol stojí v ohradenom ale prístupnom kostolnom areáli pri hlavnej ceste v obci. Kontakt na farský úrad: 051/79 571 20.
GPS: 48.98275854, 21.049146093

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5W43).

Web:
- https://presov.korzar.sme.sk/c/8199251/krizovany-boli-stredovekym-mestom...
- http://www.krizovany.estranky.sk/
- http://dokostola.sk/farnost/krizovany

esteban