Torysa

Až do augusta 1813 stál v šarišskej obci Torysa zrejme ešte ranogotický Kostol sv. Kataríny. Osudným sa mu stala rozvodnená rieka Torysa, ktorá spolu s ním vzala aj neďaleko stojaci kaštieľ patriaci rodu Szirmayovcov.

Obec sa spomína už v roku 1265 a tunajšia farnosť len o päť rokov neskôr. V tej dobe patrila pod spišské prepošstvo. Táto skutočnosť je dostatočným dokladom, že už v tej dobe tu kostol stál. Obec bola navyše v 13. storočí strediskom rovnomenného panstva, ktorému patrilo vyše desiatka okolitých obcí. Od roku 1274 boli jej vlastníkmi známi Berzeviczyovci.

Kostol tak zrejme bol ranogotickou stavbou zasvätenou pôvodne Panne Márii, pričom Berzeviczyovci sa mohli postarať o to, aby dostal reprezentatívnejšiu výzdobu napríklad v podobe hodnotných nástenných malieb. V neskorogotickom období bol chrám zahrnutý do areálu novopostaveného opevneného kaštieľa.

V Barkóciho vizitácii z roku 1749 sa spomína, že vo svätyni sa nachádzalo vročenie s letopočtom 1634, kedy mal byť kostol postavený. Do rúk katolíkom sa mal chrám vrátiť len v rokoch 1745 - 46. V murovanej veži mali visieť dva zvony.

Kostol bol v druhej polovici 18. storočia barokovo prestavaný a rozšírený. Vynovený chrám 2. mája 1774 benedikoval dekan Mikuláš Pelšik, pričom došlo taktiež k zmene patrocínia na sv. Katarínu (s týmto datovaním je trocha v rozpore záznam v spomínanej Barkóciho vizitácii, kde sa už spomína Oltár sv. Kataríny ako hlavný, Panne Márii bol dedikovaný bočný oltár). Článok z roku 1911 na základe staršieho svedectva uvádza, že chrám mal dve veže.

Zánik kostola spôsobila augustová povodeň v roku 1813, kedy sa Torysa vyliala zo svojho koryta a v samotnej obci zničila 32 domov a tiež chrám a následne aj kaštieľ. Počasie koncom augusta tohto roku spôsobilo taktiež katastrofálnu povodeň na Považí, ktorá zničila cca 50 obcí a podľa niektorých zdrojov pri nej zahynulo až 400 ľudí. Vzala so sebou i stredoveký Kostol sv. Petra v obci Svätý Peter pri Hlohovci.

Lokalita kostola sa má nachádzať v súčasnom koryte rieky Torysa.

GPS (cca): 49.159486365, 20.885036588

Zdroje:
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- http://www.farnosttorysa.sk/-o_farnosti
- www.obectorysa.sk
- http://www.itorysa.sk/zaujimavosti/obec-torysa-a-jej-kastiel/
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2174/5C22).

esteban