Poříčí nad Sázavou - Kostol sv. Petra a Pavla (ČR)

Jednu z najkrajších a najhodnotnejších románskych stavieb v Česku nájdeme na malej vyvýšenine v strede obce Poříčí nad Sázavou v Stredočeskom kraji. Kostolík zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi pochádza z 12. storočia a dodnes si zachoval takmer pôvodnú podobu.

Postavili ho v rámci areálu opevneného sídla miestneho veľmoža, o čom svedčí dnes zamurovaný vstup na poschodie veže na severnej strane. Išlo o typickú vidiecku stavbu tohto obdobia v podobe jednolodia s polkruhovou apsidou a predstavanou západnou vežou. Stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre.

Prvá prestavba sa udiala už v 13. storočí, keď zrejme zaniklo veľmožské sídlo severne od kostola, keďže bol zamurovaný vstup na veží.Ďalšie úpravy sa realizovali v 17. storočí, keď bol priestor lode presvetlený dvoma veľkými okna na južnej a severnej strane. Takisto zamurovali južný vstup a vytvorili nový zo západnej strany cez vežu. Zvýšené boli aj štíty lode, s čím súviseloaj nové zastrešenie, ktoré sčasti zakrylo dve spodné združené okná na východnej stene veže.

V 19. storočí bol kostolík omietnutý, čím sa stratila jeho autentická stredoveká podoba. Do pôvodnej podoby vrátili exteriér kostolíka pri obnove po prvej svetovej vojne. Ešte v roku 1914 boli v apside objavené stredoveké nástenné maľby.

GPS: 49.836356325, 14.675272107

Zdroje:
- www.romarch.cz
- www.farnostporici.cz
- http://stredovek.com
- http://poricinadsazavou.webnode.cz/pamatky
- Koutek, T.: Románské kostoly Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.

esteban