Skvrňov (ČR)

Dominantou neveľkej obce Skvrňov je už približne 800 rokov pekný románsky kostolík zasvätený sv. Havlovi. Do dnešných čias sa zachoval vo výnimočne autentickej podobe.

Kostolík stojí vo vyvýšenej polohe v obci a predstavuje typickú ukážku neskororománskeho staviteľstva na vidieku. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a už predstavanou západnou vežou.

Postavili ho majstri zo stavebnej dielne pracujúcej na neďalekom kláštore v Sázave niekedy v prvej štvrtine 13. storočia (uvádza sa aj 12. storočie). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295.

Románsku podobu si objekt zachoval až do 70. rokov 19. storočia, kedy z južnej strany dostavali sakristiu a predsieň tvoriace v exteriéri jednoliaty celok. V tomto období tiež vynovili interiér v neorománskom štýle.

V roku 1902 prebehla puristická obnova. Opravou prešiel kostol v rokoch 1992 až 1994. V roku 2014 bol reštaurovaný zvon pochádzajúci z roku 1489. Kostolík spadá pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Uhlířských Janovicích a v súčasnosti už neslúžil na liturgické účely.

Z románskeho obdobia sa zachovala prakticky celá hrubá stavba postavená z opracovaných pieskovcových kvádrov. K prezentovaným detailom patria predovšetkým južné a severné okno lode, ostenia zamurovaného okna na východnej strane apsidy a trojité okná na veži. V interiéri nájdeme peknú románsku emporu podoprenú centrálnym stĺpikom, ako aj jednoduchú kamennú krstiteľnicu.

GPS: 49.899316686, 14.998928905

Zdroje:
- Koutek, T.: Románské kostely Čech. Nakladatelství Brána, Praha 2014.
- www.cestyapamatky.cz/skvrnov
- www.skvrnov.cz
- www.novinky.cz/zahadny-zvon-ve-skvrnove-po-desitkach-let-znovu-slouzi-svemu-ucelu

esteban