Regensburg-Kreuzhof (DE)

Na predmestí Regensburgu nájdeme len pár desiatok metrov od Dunaja stáť neveľkú románsku kaplnku - Kreuzhofkapelle - postavenú už niekedy v 12. storočí. Predstavuje zaujímavý typ sakrálnej stavby s obrannou funkciou, tzv. Schutzkirche.

Neveľký kostolík postavili na typickom pôdoryse pozdĺžneho jednolodia s polkruhovou východnou apsidou. Od klasických románskych kostolov sa však líši oveľa väčšou výškou kvôli druhému podlažiu nad sakrálnym priestorom. To slúžilo na spomínané obranné účely.

Prvá písomná zmienka o stavbe sa viaže až k roku 1278, kedy majetok prevzali dominikánky z neďalekého Regensburgu, ktorých kláštor bol zasvätený Sv. Krížu. Vlastnili ho až do 19. storočia a podľa kláštora dostala lokalita aj svoje meno - Kreuzhof.

Kostolík úspešne prežil všetky búrlivé udalosti nasledujúcich stáročí až do čias Druhej svetovej vojny. Vtedy bol značne poškodený počas bombardovania a reálne hrozil jeho zánik. Ten bol našťastie odvrátený vďaka oprave realizovanej medzi rokmi 1950 - 1973 vďaka súkromným zdrojom. Obnova stavby prebehla aj v rokoch 1987 - 88.

Kostolík dnes predstavuje peknú ukážku románskeho staviteľstva vďaka neomietnutej fasáde i viacerým štrbinovým oknám a južnému portálu. V interiéri sa zachovala západná empora podopretá stredovým pilierom. Uprostred priemyselnej zóny ponúka stavba a jej blízke okolie na brehu Dunaja príjemnú zmenu, pričom je taktiež viditeľná aj z premávajúcich lodí.

GPS: 49.007734785, 12.178806067

Zdroje:
- Robl, W.: Burggraf Heinrichs III. von Regensburg und seine Erbe: Die romanischen Schutzkirchen in Altbayern. Dostupné v elektronickej podobe
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzhofkapelle_(Regensburg)
- www.br.de/mediathek/video
- www.regensburger-tagebuch.de/kreuzhof-und-kreuzhofkapelle

esteban