Lébény (HU)

V prvej tretine 13. storočia postavili v obci Lébény trojloďovú románsku baziliku ako súčasť benediktínskeho kláštora. Stavba predstavuje jednu z najkrajších ukážok románskej architektúry v celom Maďarsku i v regióne strednej Európy.

Kostol zasvätený sv. Jakubovi má dnes podobu bazilikálneho trojlodia uzatvoreného na východnej strane trojicou apsíd s dvojvežovým západným priečelím a južnou prístavbou sakristie. Štýlovo sa stavitelia inšpirovali v Lombardii, v niekoľkých detailoch sa prejavuje aj normandský či cistercitský štýl.

Tvoril súčasť dnes už zaniknutého benediktínskeho opátstva oficiálne založeného v obci v roku 1208, pričom kostol postavili zrejme v relatívne krátkom čase po tomto roku (výskum priniesol objav kameňa s vyrytým letopočtom 1206, čo naznačuje, že stavba kláštora sa mohla začať skôr).

Kláštor existoval počas celého obdobia stredoveku, zanikol až v 16. storočí. V roku 1529 kostol vypálili turecké vojsko postupujúce na Viedeň, pričom sa zrútili jeho klenby. Počas tureckých vojen mali byť dokonca z Györu vyslaní talianski stavbári pracujúci na oprave opevnenia mesta, aby kláštor a kostol rozobrali na potrebný stavebný materiál. To však odmietli urobiť kvôli kráse chrámu.

Kostol bol opravený až potom, čo kláštor prevzali jezuiti v roku 1631. Turecká armáda tiahnuca na Viedeň v roku 1683 kostol znova vypálila. Následne v 18. storočí jezuiti realizovali veľkú prestavbu kostola v barokovom slohu.

Románska podoba bola kostolu prinavrátená počas veľkej obnovy v rokoch 1862 - 1879. Najväčšie zmeny sa dotkli dvojvežového priečelia, kde bola dostavaná severná veža na úroveň južnej a obe dostali nové strechy v štýle nemeckej architektúry.

Z románskeho obdobia tu máme okrem hrubej bazilikálnej stavby v exteriéri množstvo architektonických detailov - od okien cez oblúčikový podstrešný vlys a fasády členené polvalcovými príporami až po dva hodnotné ústupkové portály.

Južný portál má tri vložené stĺpiky na každej strane a bohatú výzdobu ústupkov i hlavicového vlysu i nadväzujúcej archivolty. Na pravej strane vlysu nájdeme okrem listovej výzdoby aj postavu anjela. Portál nesie aj výzdobu v podobe opakujúceho sa kosoštvorcového vzoru, aký nájdeme aj na portáli v Iliji. Vstup slúžil ako vchod pre mníchov z priľahlého kláštora.

Západný portál je rozmernejší, ústupkový s troma vloženými valcovými stĺpikmi a jedným predsunutým stĺpikom polygonálneho prierezu po každej strane. Zdobí ho hlavicový vlys s rastlinným dekórom, ľudské tváre a bohato profilovaná archivolta.

V interiéri nájdeme viacero pôvodných krížových klenieb a hlavice pilierov klenby a prípor bohato zdobené rastlinnými motívmi.

Na začiatku tohto storočia bola bazilika už v nevyhovujúcom stave, statiku narúšali viaceré trhliny v murive, takisto kameň na viacerých častiach zvetrával. Potrebná obnova sa začala v roku 2011 a vďaka nej je v súčasnosti stavba v dobrom stave.

GPS: 47.737386046, 17.387902737

Zdroje:
- Dercsényi D.: Lébény. Szent Jakab templom. Tájak korok múzeomok kiskönyvtára 117. Budapest 1982.
- http://jekely.blogspot.sk
- https://bestbudapesttourguides.com
- http://romanische-schaetze.blogspot.sk
- www.szentjakabtemplom.hu
- https://hu.wikipedia.org

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme Anne P. a Jozefovi K.