Tismice (ČR)

Trojloďová románska bazilika v obci Tismice pri Českom Brode patrí medzi najzaujímavejšie a najhodnotnejšie stavby tohto obdobia na území Česka. Napriek viacerým prestavbám si doteraz udržala svoj stredoveký vzhľad.

Baziliku zasvätenú Nanebovzatiu Panny Márie postavili niekedy v poslednej štvrtine 12. storočia na miernej umelo upravenej vyvýšenine ako relatívne malú trojloďovú stavbu s troma apsidami na východnej strane a dvojvežovým západným priečelím.

Napriek rozmerom, aké dosahujú aj jednoloďové kostoly z tohto obdobia (13,2 x 8,5 m), si stavitelia vybrali reprezentatívnejšiu bazilikálnu koncepciu, čo vytvára podľa odborníkov možnosť, že kostol mohol dať postaviť niekto z okruhu panovníckej rodiny či pražský biskup.

Bazilika je unikátna v spôsobe členenia trojlodia arkádovými oblúkmi. Tie totiž nesú striedavo hranolovú piliere a stĺpy s kubickou hlavicou. Takéto striedanie pilierov a stĺpov je na území Česka ojedinelé a prejavil sa v ňom vplyv zo susedných nemeckých krajín.

Na prelome 15. a 16. storočia došlo k deštrukcii celej južnej strany trojlodia vrátane južnej apsidy (zrejme statické problémy kvôli podložiu), pričom pri oprave sa však postupovalo tak, aby sa v maximálnej miere obnovila pôvodná podoba stavby, čo je na tú dobu nezvyčajný prístup.

Túto opravu datuje neskorogotický portál južnej bočnej lode s letopočtom 1504. nad ním je do steny osadený reliéf s erbom miestnej zemianskej rodiny Vrbíkovcov z Tismíc. V druhej polovice 18. storočia bola južná veža zvýšená o jedno poschodie, aby mala rovnakú výšku ako severná a obe dostali nové zastrešenie. K severnej strane kostola pristavali sakristiu. V tomto období boli taktiež zamurované románske okná trojlodia a nahradené novými a väčšími. Štrbinové okná apsíd boli zamurované najneskôr pred rokom 1852.

Z románskych detailov sa zachovala najmä výzdoba troch apsíd, kde okrem zamurovaných štrbinových okien nájdeme aj oblúčikový vlys a lizény. Neomietnuté murivo zo starostlivo opracovaných kamenných kvádrov len umocňuje krásu tejto románskej stavby.

GPS: 50.055778344, 14.821865559

Zdroje:
- www.tismice.cz
- http://cestyapamatky.cz
- www.romarch.cz
- Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh. Levné knihy KMa, Praha 2005.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- Psota, J. ml. - Zdražilová, M.: Tismice. Kulturní dědictví obce. Obec Tismice 2014. Dostupné na obecnom úrade zdarma.

esteban