Moldava nad Bodvou

Už len polygonálne presbytérium a južný portál pripomína reprezentatívnosť pôvodne trojloďového Kostola sv. Ducha v Moldave nad Bodvou. Po veľkom požiari v roku 1794 bola stavba rozsiahlo prestavaná a prišla o značnú časť svojej neskorogotickej podoby.

Prvý kostol tu postavili zrejme v 13. storočí (prvá písomná zmienka o tunajšom osídlení je z roku 1255). Farnosť sa v prameňoch spomína v roku 1329 a je uvedená aj v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.

Na mieste staršej stavby bolo v priebehu 15. storočia postavené veľkoryso riešené trojlodie ukončené troma polygonálnymi svätyňami. Bočné svätyne sa pripájali diagonálne. Tento prvok i ďalšie detaily odkazujú na priamy vplyv stavebnej dielne pracujúcej na Dóme sv. Alžbety v nie tak vzdialených Košiciach.

V roku 1644 kostol vyhorel, ale už v roku 1646 bol opravený. Horšie následky mal požiar v roku 1794, po ktorom nasledovala rozsiahla prestavba v barokovo-klasicistickom štýle. V rámci nej zaniklo neskorogotické trojlodie, ktoré nahradila nová loď s vnútorným pôdorysom kríža s krátkymi ramenami. Netradične ju orientovali dlhšou stranou kolmo na stredovekú svätyňu. Pri tejto prestavbe zanikli aj bočné svätyne (čiastočne sa zachoval záver južnej z nich). Klasicistickú úpravu dostala aj západná predstavaná veža. K nej z južnej strany pristavali kaplnku.

Oprava objektu sa realizovala v rokoch 1895 - 96 a pamiatkovou obnovou prešiel kostol v roku 1935. Počas bojov druhej svetovej vojny v roku 1944 bol vážne poškodený.

Zo stredovekej stavby sa zachovalo predovšetkým pomerne dlhé polygonálne presbytérium presvetlené vysokými gotickými oknami s kamennými kružbami. Je zaklenuté tromi poliami rebrovej klenby. Z jeho južnej strany je prezentovaný neskorogotický portál. V interiéri svätyne sa nachádza kamenné pastofórium a dvojité sedílie. Gotický je aj víťazný oblúk.

Juhovýchodné nárožie lode tvoria dve steny polygónu bočnej svätyne aj s pôvodnými oknami. Pri ňom sa nachádza vežovitá prístavba točitého schodiska prístupného z lode malým gotickým portálom.

Na južnej strane lode sa zachoval honosný neskorogotický portál so sedlovým vstupným otvorom a dvojitým oblúkom archivolty - vnútorným s takmer neznateľným lomeným oblúkom a vonkajším v tvare oslieho chrbta. Hornú časť portálu dopĺňajú štyri fiály s moderným ukončením a celý je bohato zdobený krabmi. Koncepcia portálu svedčí o inšpirácii južným portálom Dómu sv. Alžbety.

GPS: 48.614530253, 21.001487374

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1094).
- www.romkat.sk
- www.moldava.sk/pamiatky/rimsko-katolicky-kostol
- https://abov.vucke.sk/trip/abov/abov/kultura/kulturne-dedicstvo/moldava-...
- https://medievalheritage.eu/en/main-page/heritage/slovakia/moldava-nad-b...

esteban

Za fotografie ďakujeme pánovi D. Dankovi.