Kremnica - hradná kaplnka

Súčasťou opevnenia mestského hradu v Kremnici je aj objekt neskorogotickej kaplnky, ktorá však už svoj pôvodný účel pripomína len vzdialene.

Dnešná Banícka bašta je zvyškom Kaplnky Narodenia Panny Márie z cca polovice 15. storočia, ktorú dal postaviť mešťan Langsfelder.

Mala podobu neveľkej stavby s krátkou loďou a polygonálnym presbytériom, ktoré postavili na staršej polkruhovej bašte opevnenia.

Kaplnka existovala iba krátko, zrejme už v 16. storočí musela ustúpiť vojenským účelom v dôsledku tureckej hrozby. Jej loď zbúrali a presbytérium zmenili na otvorenú baštu.

Zo sakrálnej stavby sa zachovali obvodové múry presbytéria so stĺpikmi v nárožiach; tie pôvodne niesli rebrovú klenbu. Pri archeologickom výskume boli taktiež odkryté základy zbúranej lode, ktoré sú dnes pamiatkovo prezentované.

GPS: 48.706500146, 18.917877674

Zdroje:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Karner Mestského hradu Kremnica. Informačný leták NBS - Múzea mincí a medailí, 1997.
- Plaček, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Slovart, Bratislava 2007.
- www.muzeumkremnica.sk
- http://kremnica.duskova.sk
- www.kremnica.sk

esteban