Tornaľa-Králik

V Tornali, časti Králik sa doteraz zachoval pôvodne ranogotický kostolík, po neogotickej prestavbe však stredoveký pôvod pripomína už len málo.

Kostolík má podobu jednolodia s predstavanou západnou vežou a svätyňou polygonálneho tvaru.

Postavili ho okolo roku 1300 v takmer presnom západo - východnom smere. V čase reformácie prevzali kostolík kalvíni (ako fília Tornale sa Králik spomína začiatkom 17. storočia) a Reformovanej kresťanskej cirkvi slúži dodnes.

V období baroka, v priebehu 2. polovice 18. storočia, prešiel kostolík obnovou a z tohto obdobia sa zachovali drevená tribúna a kazateľnica.

V druhej polovici 19. storočia prešiel objekt neogotickou prestavbou, ktorá zachovala zo stredovekej stavby len obvodové múry (z časti). Obnova sa realizovala aj v roku 1945.

Oproti kostolíku stojí v malom parku klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia.

GPS: 48.407304713, 20.316478014

Zdroje:
- Súpis pamiatok na Slovensku II. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1968.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

esteban