Šurice

Až do poslednej štvrtiny 19. storočia stál v katastri obce Šurice ranogotický kostolík zasvätený zrejme sv. Michalovi. Po výstavbe nového chrámu v obci v roku 1868 spustol a úplne zanikol.

Kostolík postavili na miernej vyvýšenine podľa všetkého niekedy v období druhej polovice 13. storočia až prvej polovice 14. storočia. Mal podobu orientovanej stavby s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou. Stavebným materiálom bol lomový kameň, pričom z opracovaných kameňov boli vymurované len nárožia. Dĺžka kostola bola 17 metrov a šírka 9 metrov, hrúbka muriva dosahovala cca 100 cm.

Prvá písomná zmienka o obci Šurice je z roku 1245. V období predpokladanej výstavby kostolíka patrila rodu Kazaiovcov (od druhej polovice 13. storočia). Kostolík sa má spomínať aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.

Stredoveký chrám slúžil veriacim až do 19. storočia, kedy bol po postavení nového neorománskeho kostola v obci v roku 1868 určený na zbúranie. Okolo roku 1873 ešte stojacu stavbu navštívil známy historik umenia Imre Henszlmann a zanechal jej opis. Kostol našiel už opustený a bez vnútorného vybavenia. Opísal ho ako "bezvýznamný jednoloďový dedinský kostolík" a datoval ho do neskorogotického obdobia.

O zasvätení chrámu v čase stredoveku nie sú známe žiadne zmienky. Odborníci však na základe patrocínia sv. Michala, ktoré nesie dodnes stojaci kostol v obci, usudzujú, že tomuto archanjelovi bol zasvätený aj zaniknutý kostolík.

V roku 2015 odborníci z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote identifikovali v teréne lokalitu zaniknutej stavby v opevnenom areáli a v nasledujúcom roku sa tu uskutočnil geofyzikálny prieskum, ktorý potvrdil prítomnosť muriva kostola pod zemou, ako aj jeho pôdorys zhodný s opisom I. Henszlmanna. Viac informácií o zaniknutom kostolíku by mohol priniesť len archeologický výskum.

GPS (cca): 48.233195229, 19.921099392

Zdroje:
- Botoš, A. - Tirpák, J.: Nedeštruktívny geofyzikálny prieskum zaniknutého Kostola sv. Michala (?) v Šuriciach. In: Zborník Gemer – Malohont 12/2016, s. 18 – 27.
- http://www.obecsurice.sk/historia.htm
- http://www.zamky.sk/hrady-a-zamky/sovi-hrad-surice?det=2

esteban