Dolný Kubín

Už len veža a časť obvodového muriva sa mali zachovať z gotického Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej zo 14. storočia v Dolnom Kubíne. V rokoch 1880 - 1887 bola stredoveká stavba nahradená novým chrámom postaveným v neogotickom štýle.

Tunajší kostol sa spomína v roku 1380, podľa iných zdrojov v roku 1397. V 20. rokoch 17. storočia bol zrejme rozšírený.

V roku 1880 sa rozhodlo začať so stavbou nového chrámu na mieste stredovekého. Do novostavby mala byť zakomponovaná len pôvodná západná predstavaná veža a severný múr lode. Nový chrám bol dokončený v roku 1887.

V roku 1895 bol kostol poškodený veľkým požiarom (podľa iných zdrojov došlo k požiaru už/aj v roku 1885). Obnova kostola sa realizovala v rokoch 1979 - 81.

GPS: 49.209022137, 19.295307398

Zdroje:
- Kol.: Historické krovy v regonoch Oravy a Kysúc. Miroslav Gibala, KNM 2010 (dostupné aj vo formáte pdf - http://svf.uniza.sk/timber/download/historicke_krovy_oravy_a_kysuc.pdf)
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B71).
- Virtuálna prehliadka kostola na www.virtualtravel.sk
- www.dolnykubin.sk

esteban