Hontianske Tesáre-Patkôš

V roku 1991 odkryl archeológ Václav Hanuliak na poli pri osade Patkôš pri Hontianskych Tesároch základy pôvodne románskeho kostolíka z druhej polovice 12. storočia. Výskum nadviazal na objav podzemnej hrobky počas hlbokej orby v roku 1990. Dnes je však celá lokalita veľmi zanedbaná.

Išlo o neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou. Postavili ho vo vyvýšenej polohe ako typický emporový kostolík na majetku zemepána a zasvätený bol sv. Michalovi. Mal celkovú dĺžku 11,4 m a  šírka 7,0 m. Hrúbka muriva dosahovala 85 až 110 cm.

Kostolík stál pri významnej stredovekej ceste Via Magna, vedúcej z centra Uhorska cez Šahy do stredoslovenských Banských miest a ďalej na sever. Staviteľmi mohli byť majstri pracujúci na kláštore v nie tak vzdialenom Bzovíku.

Len pár desiatok metrov od kostolíka stoja zvyšky prícestného hostinca, v jadre gotická kúria z 15. storočia. Nie je vylúčené, že história tohto objektu môže siahať do staršieho obdobia, vzhľadom k blízkemu kostolíku možno až do 12. storočia.

Niekedy koncom 13. storočia alebo v priebehu 1. polovice 14. storočia bol kostolík goticky prestavaný. Románska apsida bola nahradená kvadratickým presbytériom s rozmermi 5 x 6 metrov a na západnej strane lode pribudla prístavba s vežou. Zrejme v 15. storočí pristavali severnú sakristiu.

Konečnú podobu získal objekt počas baroka (asi v 17. storočí), kedy k severnej stene lode pristavali po celej jej dĺžke kostnicu obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi 4,4 x 12,7 m. V tomto období bola taktiež vybudovaná krypta v lodi.

Kostolík zanikol zrejme koncom 17. storočia, zrejme v súvislosti s útokom tureckých vojsk alebo počas stavovských povstaní. Lokalita sa aj ďalej, až do 19. storočia, používala ako cintorín.

Výskum priniesol okrem iného nález bronzového ukrižovaného Krista (tzv. Corpus Christi) z 1. polovice 13. storočie, pričom takéto plastiky sa na Slovensku nachádzajú len veľmi zriedkavo. Datovaniu stavby a jednotlivých etáp pomohli nálezy pätky románskeho stĺpika s nárožnými drápkami, ako aj časti kružby gotického okna.

Po výskume bol pôdorys stavby zakonzervovaný a prezentovaný v teréne ako archeologický pamätník, v súčasnosti (júl 2013) je však už dlhší čas zanedbaný a neudržiavaný, zarastený vysokou vegetáciou, ktorá navyše sťažuje prístup i lokalizáciu stavby. Miesto kostolíka by si rozhodne zaslúžilo viac pozornosti zo strany miestnych, keďže predstavuje významnú pamiatku na tunajšie osídlenie v stredoveku.

GPS: 48.197625861, 18.914661705

Zdroje:
- http://honttesare.sk/kostol-sv-michala
- Pôdorys stavby
- Hanuliak, V.: Archeologický objav románskeho kostola v Dvorníkoch. Pamiatky a múzeá 1995, č. 2, s. 20 - 23.

esteban