Gemer

Až do roku 1881 stál v strede obce Gemer stredoveký kostol slúžiaci Evanjelickej cirkvi a. v. V uvedenom roku starú stavbu zbúrali a nahradili nový neogotickým chrámom, ktorý dokončili v roku 1882.

Obec ležala pod starým komitátnym hradom, ktorý vznikol zrejme v 12. storočí, dosť možné na mieste staršieho hradiska. V písomných prameňoch sa spomína prvýkrát v roku 1216 v kráľovskej listine Ondreja II.

Kostol doložený pred rokom 1263, postavili zrejme ešte v románskom slohu v priebehu 13. storočia, možno už v 12. storočí. Cirkevná správa v podobe gemerského archidiakonátu je doložená písomne už v roku 1218. Kostol sa tu spomína aj v roku 1510.

Podobne ako v mnohých ďalších prípadoch už stará stavba v 19. storočí nevyhovovala potrebám a predstavám veriacich, navyše v roku 1853 ju poškodil požiar, ktorý zničil takmer celú obec.

V roku 1881 stredoveký kostolík zbúrali a na jeho mieste postavili veľkú reprezentatívnu stavbu v neogotickom štýle, ktorá sa môže pochváliť honosnými portálmi na južnej i severnej strane lode. Rok dokončenia stavby - 1882 - je uvedený nad portálmi i na západnom priečelí.

GPS: 48.449418238, 20.315936208

Zdroje:
- www.obecgemer.ocu.sk
- www.arslexicon.sk/gemerska-stredoveka-architektura
- Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- Skalská, M.: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Matica slovenská, Martin 2009.

esteban