Koš

Až do roku 2000 stál v obci Koš neďaleko Prievidze gotický kostolík sv. Ondreja/ Andreja apoštola, pôvodne zo začiatku 15. storočia. Po veľkej prestavbe v roku 1940, ktorej padla za obeť stredoveká loď stavby, sa osud kostolíka naplnil v rokoch 2000 - 2001, kedy bol kvôli ložiskám hnedého uhlia zbúraný. Zachovalo sa z nej len polygonálne presbytérium.

Kostolík postavili v roku 1409 (podľa iných zdrojov 1365) ako jednoloďovú stavbu s polygonálne zakončeným presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou. Stavbu opravovali v roku 1654 a koncom 18. storočia.

V roku 1940 sa pristúpilo k rozsiahlej prestavbe, ktorá mala zväčšiť priestor pre veriacich. Južná loď kostolíka bola zbúraná a nový chrám v podobe pseudobaziliky bol v tomto priestore postavený v smere sever - juh. Z gotickej stavby sa zachovalo presbytérium, premenené na bočnú kaplnku, a veža. Rozšírený kostol niesol patrocínium Krista Kráľa a Sv. Andreja.

V 90. rokoch minulého storočia sa kvôli uholným slojom pod kostolom i nebezpečiu plynúcemu z poddolovaného terénu a narušenej statiky začalo zvažovať jeho zbúranie. Pamiatkarom sa napokon podarilo presadiť aspoň zachovanie gotického presbytéria, ktoré však nemohlo zostať na pôvodnom mieste.

Preto sa v decembri 2000 uskutočnil na Slovensku unikátny presun tejto takmer 400 ton vážiacej svätyne. Po oddelení od kostola bola prevezená po ceste o približne dva kilometre ďalej k novopostavenému kostolu. Zvyšnú časť kostola - stavbu z roku 1940, spolu s pôvodnou vežou, vyhodili do vzduchu v marci 2001.

Presbytérium predstavuje cennú ukážku gotického umenia. Je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, pričom dve z konzol, na ktoré dosadajú rebrá klenby, majú tvar ľudských postáv v sukniach s rukami zopätými v modlitbe, čo je na Slovensku pomerne nezvyčajné. Ďalšia konzola má podobu ľudskej tváre.

Zaujímavé je aj neskorogotické kamenné pastofórium zo začiatku 16. storočia zdobené maľovanou iluzívnou nadstavbou. Z pôvodných architektonických detailov sa ešte zachovali dve gotické okná a portál na severnej strane, vedúci do zbúranej sakristie. Na stenách presvitajú zvyšky neodkrytých stredovekých fresiek, vrátane niekoľkých konsekračných krížov.

Napriek plánom na obnovu i reštaurovanie fresiek je aj po vyše desiatich rokoch od presunu objekt stále iba provizórne uzavretý a tak vystavený pôsobeniu počasia. Priestor klenby pri svorníkoch si vybralo za svoje hniezdisko viacero rodín lastovičiek. V dobe, keď sa ešte plánovalo zbúranie celého kostola si miestni postavili pri novom kostole kópiu presbytéria, ktorá slúži ako bočná kaplnka. Po prenesení pôvodného presbytéria na súčasné miesto sa tak návštevníkovi ponúka zaujímavý pohľad na dve polygonálne svätyne neďaleko seba.

V roku 2014 sa vlastníkom presbytéria stala obec, ktorá zaň Rímskokatolíckej cirkvi zaplatila symbolické jedno euro.

GPS: 48.737618334, 18.601811528

Videá o kostolíku
http://youtu.be/x_os2cmghSY

http://youtu.be/Kefn-gSyGRw

http://youtu.be/fzPjbnYdIHI (dokument o presune svätyne)

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- www.sme.sk/c/27371/detonacia-specatila-osud-kostola-svateho-ondreja-v-kosi
- www.sme.sk/c/169319/prenesenu-goticku-kaplnku-v-kosi-zacnu-restaurovat
- www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/z-gotickeho-skvostu-je-ruina

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu