Tisovec

Až do roku 1825 stál v Tisovci zrejme gotický kostolík neznámej podoby a patrocínia. Keďže už nestačil potrebám miestneho evanjelického zboru, zbúrali ho a nahradili novostavbou, ktorú postavili v rokoch 1825 - 1832.

Tisovec sa prvýkrát spomína v listine z roku 1334, jeho počiatky však podľa všetkého siahajú už do 13. storočia. Do roku 1347 sa datuje výstavba pôvodnej katolíckej fary. Z roku 1413 má zasa pochádzať dodnes zachovaný kalich využívaný pri liturgii.

Kostol mal byť v priebehu storočí viackrát prestavovaný a rozširovaný, až z pôvodnej stavby mala zostať už len severná stena. Odpoveď na otázku ohľadom stavebno-historického vývoja objektu môže dať len podrobnejší výskum.

V roku 1805 regionálny historik L. Bartholomeides spomína existenciu stredovekých nástenných malieb v kostolíku, ktoré mu mali pripomínať husitov.

V roku 1820 sa rozhodlo o potrebe postavenia nového chrámu, keďže vtedajší pojal len polovicu veriacich. Po Veľkej noci v roku 1825 bol starý kostol zbúraný a 1. mája tohto istého roku bol položený základný kameň súčasnej stavby. Dokončený bol, aj kvôli komplikáciám spôsobeným požiarom mestečka a epidémiou cholery, na jeseň roku 1832.

GPS: 48.680420794, 19.942127466

Zdroje:
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Veda, Bratislava 1978.
- www.tisovec.com
- www.tisovec.estranky.sk/clanky/kostol

esteban
31. 1. 2011, upravené 2. 1. 2016