Stručne: V Závade odkryli románsky kostolík

V obci Závada (okres Topoľčany) odkryli archeológovia na kopci v areáli stredovekého refúgia románsky kostolík, datovaný predbežne do 13., pričom nie je vylúčený ani jeho vznik už v 12., možno až 11. storočí.

Mal podobu neveľkej jednoloďovej stavby s polkruhovou apsidou, podobnou napríklad stavbám v Kalinčiakove, Dražovciach či Párovciach. V 14. storočí apsidu zbúrali, loď predĺžili východným smerom a uzavreli novým polygonálnym presbytériom. Mladšie písomné pramene hovoria aj o vysokej veži. 

V roku 1778 - 80 postavili v obci nový kostol, ktorý v roku 1808 rozšírili do dnešnej podoby. Z tohto dôvodu zbúrali románsky kostolík a materiál z neho použili na dostavbu nového chrámu.

Archeologický výskum nedávno ukázal, že sa z románskej stavby zachovalo obvodové murivo až do výšky 120 cm a našla sa aj pôvodná dlažba a zvyšky omietky. Po výskume sondy prekryli geotextíliou a zasypali prieskom.

Obec spolu s farským úradom by chceli objavené zvyšky kostolíka dobudovať do jeho predpokladanej pôvodnej podoby v dobe jeho vzniku, pričom už existuje aj projekt jeho dostavby. Zatiaľ však k tomu nedal súhlas pamiatkový úrad. Obnovený kostolík by mal slúžiť ako kaplnka krížovej cesty a súčasne ako miestne múzeum.

Ak by projekt KPÚ neschválil, ponúka sa tu aj možnosť postavenia kópie kostolíka vedľa odkrytých múrov, tak ako to realizovali v rámci archeoskanzenu v obci Modrá pri Velehrade na Morave, alebo ako tom uvažuje v prípade veľkomoravského kostolíka v Nitre na Martinskom vrchu.

V katastri obce už skôr objavili pohrebisko z čias Veľkej Moravy a sústava veľkomoravských hradísk v Bojnej leží len niekoľko kilometrov na juh.

Zdroje
- http://nitra.sme.sk/c/5017824/zo-stredovekeho-kostola-sa-stane-lapidarium.html
- http://www.obeczavada.ocu.sk/cirkev.html
- Obecný úrad v Závade

esteban

Rubrika: Aktuality