Výročné ceny PaM za rok 2022 - zasielanie nominácií

Do 17. apríla 2023 je možné zasielať redakcii časopisu Pamiatky a múzeá nominácie na udelenie výročných cien za rok 2022. Podmienkou je, aby išlo o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2022.

Už tradičné ceny sa budú udeľovať za oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách:

objav / nález / akvizícia
expozícia / výstava
publikácia / periodická tlač
obnova / adaptácia
reštaurovanie
podujatie
audiovízia / multimédiá

Nominácie je možné zaslať prostredníctvom on-line formulára. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke Pamiatkového úradu SR.

esteban
25. 2. 2023

Rubrika: Aktuality