Prednáška o žobravých reholiach v stredovekom Uhorsku 23. februára 2023

Žobravé rehole a stredoveké mestá Uhorska budú témou rovnomennej prednášky Doc. Mgr. Miroslava Huťku, PhD., vedúceho katedry histórie na Filozofickej fakulte na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Konať sa bude v rámci cyklu Gotika si s vami potyká už tento štvrtok 23. februára 2023 v priestoroch Zvolenského zámku so začiatkom o 17.30 h. Vstupné je 3,50 €. 

Návštevníci sa dozvedia viac o františkánoch, dominikánoch, augustiniánoch a karmelitánoch, ako aj o procesoch, ktoré sprevádzali ich príchod a rozšírenie v stredovekom Uhorsku.

Viac informácií na https://www.sng.sk/sk/programy/3385_gotika-si-s-vami-potyka-zobrave-reho...

esteban
21. 2. 2023

Rubrika: Aktuality