Výročné ceny PaM za rok 2021 - zasielanie nominácií

Aktualizácia: Termín zasielania nominácie na udelenie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 bol predĺžený do 25. apríla 2022.

Do 15. apríla 2022 je možné zasielať redakcii časopisu Pamiatky a múzeá nominácie na udelenie výročných cien za rok 2021. Podmienkou je, aby išlo o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2020.

Už tradičné ceny za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku sa budú udeľovať v nasledovných kategóriách:

1. Objav/nález/akvizícia
2. Expozícia/výstava
3. Publikácia/periodická tlač
4. Obnova/adaptácia
5. Reštaurovanie
6. Podujatie
7. Audiovizía/multimédiá

Nominácie je možné zaslať prostredníctvom on-line formulára - https://www.snm.sk/?vyrocnecenypam.

Zdroj:
http://www.pamiatky.sk/sk/page/predlzenie-terminu-nominacie-pamiatky-a-m...
http://www.pamiatky.sk/sk/page/vyzva-na-podavanie-nominacii-pamiatky-a-m...

esteban
5. 2. 2022, upravené 14. 4. 2022

Rubrika: Aktuality