Ranogotický kostol v Ruskinovciach zbúrali v roku 1976

Pred 46 rokmi sa naplnil osud ranogotického Kostola sv. Agnesy v zaniknutej obci Ruskinovce na Spiši. Po rokoch chátrania v rámci vojenského obvodu Javorina bol bez súhlasu pamiatkarov zbúraný práve v roku 1976. 

O čase zbúrania chrámu, ktorý bol od roku 1963 evidovaný ako kultúrna pamiatka, vládli dlhý čas nejasnosti. Rôzni autori udávali len všeobecné časové údaje od konca 60. rokov až po polovicu 80. rokov minulého storočia. Aj v našom profile sme uviedli práve ten posledne spomenutý údaj.

Vďaka ochote viacerých oslovených archivárov sa nám podarilo dostať sa napokon k návrhu žiadosti o zrušenie vyhlásenia veci za kultúrnu pamiatku z decembra 1992, ktorý sa týkal práve ruskinovského kostola.

V liste sa uvádza, že "V bezprostrednej blízkosti kostola bola vojenská výcviková činnosť, následkom čoho bol kostol v r. 1970-1976 v ruinoznom stave, až nakoniec v roku 1976 bol zbúraný bez súhlasu orgánov pamiatkovej starostlivosti".

Bez ďalších informácií možno len špekulovať, či konečný rozkaz vydal niektorý z veliteľov československej či "spojeneckej" armády.

Po zbúranom kostole sa zachovala časť jeho vybavenia a architektonických prvkov. Najvýznamnejšou pamiatkou je bohato členený ranogotický portál, ktorý bol pamiatkarmi zachránený ešte zo stojacej stavby v prvej polovici 70. rokov a dnes je umiestnený v podzemí Bratislavského hradu.

Tzv. ruskinovská Madona, socha zo 14. storočia sa nachádza v zbierkach Slovenskej národnej galérie a bronzovú krstiteľnicu vyrobenú v roku 1427 previezli do kostola v Slovenskej Vsi. Hlavný, gotický oltár sa dostal do Starej Lesnej, bočný z čias baroka do Vrbova. Zvony našli svoje miesto v novom kostole v Mlynčekoch, hodnotná monštrancia je v kostole v Rakúsoch.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, sign. SÚPS - rok 1992.

esteban
15. 1. 2022

Za ochotu a pomoc ďakujeme Mariánovi Chrvalovi z Archívu Pamiatkového úradu SR, Zuzane Kollárovej zo Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Archív Poprad a Mariánovi Babirátovi zo Štátneho archívu v Bratislave.

Rubrika: Aktuality