Gotický karner v Trenčíne je opäť otvorený

Gotický Karner sv. Michala v Trenčíne je opäť otvorený pre návštevníkov. Ako jedna z expozícií Trenčianskeho múzea v Trenčíne bol sprístupnený v rámci uvoľňovania opatrení proti šíreniu pandémie v piatok 23. apríla 2021.

Otváracie hodiny sú od pondelka do nedele vždy od 9:00 do 17:00 h. Vstupné pre dospelého je 1 euro.

Karner stojí pri farskom kostole na tzv. Mariánskom vŕšku a jeho vznik je datovaný do 15. storočia. Odborníci ale nevylučujú ani starší pôvod. Má pomerne vzácny obdĺžnikový pôdorys.

Horné podlažie slúžiace ako kaplnka je zaklenuté dvoma poliami rebrovej krížovej klenby. Dnes je v nej umiestnená výstava sakrálneho umenia. V dolnom podlaží, pôvodnej kostnici, je návštevníkom predstavená história objektu.

Zdroje:
- http://www.muzeumtn.sk/aktuality/otvorenie-trencianskeho-hradu-a-pobocie...
- http://www.muzeumtn.sk/expozicie/kostnica-karner-sv.-michala.html?page_i...

esteban

Rubrika: Aktuality