Výročné ceny PaM za rok 2020 - zasielanie nominácií predĺžené

Do 30. apríla 2021 bol predĺžený termín na zasielanie nominácií na udelenie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020.

Podmienkou je, aby šlo o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2020.

Už tradičné ceny za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku sa budú udeľovať v nasledovných kategóriách:

- objav / nález / akvizícia
- expozícia / výstava
- publikácia / periodická tlač
- obnova / adaptácia
- reštaurovanie
- podujatie
- audiovízia / multimédiá

Bližšie informácie, spolu s podrobnými požiadavkami na nomináciu, tlačivom a adresou redakcie časopisu nájdete na stránke Pamiatkového úradu SR.

esteban

Rubrika: Aktuality