Knižná novinka predstavuje katolícke kostoly na historických pohľadniciach

Spolu 450 historických pohľadníc kostolov Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku predstavuje knižná novinka vydavateľstva Dobrá kniha. Publikáciu s názvom Katolícke kostoly na historických pohľadniciach zostavil zberateľ Tibor Verzál.

Kniha na 272 stranách prináša zaujímavé pohľady na dnes už často výrazne zmenenú podobu vybraných chrámov. Jej obsah je členený podľa jednotlivých diecéz, pričom zvláštna pozornosť sa venuje katedrálnym kostolom a významným pútnickým miestam. Okrem nich v publikácii nájdete staré pohľadnice napríklad aj so stredovekými kostolmi v Svätom Juri, Moste pri Bratislave, Holiciach či Hlohovci.

Texty k pohľadniciam sú uvedené hneď v štyroch jazykoch, okrem slovenčiny aj po maďarsky, nemecky a anglicky. Viac informácií na stránke https://www.dobrakniha.sk/.

esteban

Rubrika: Aktuality