Komentované prehliadky gotického kostola v Štítniku

Od pondelka do soboty majú návštevníci gotického kostola Evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku možnosť dozvedieť sa viac o tomto významnom objekte stredovekého umenia počas komentovaných prehliadok chrámu.

Konajú sa počas pracovného týždňa v čase od 10.00 - 11.00 h a 13.00 - 16.00 h. V sobotu majú túto možnosť turisti od 13.00 do 16.00 h. Prehliadky je možné si vopred objednať mailom na adrese stitnik@ecav.sk alebo na tel. čísle 0917 253 451.

Komentované prehliadky pripravili miestny cirkevný zbor ECAV a Gotická cesta.

esteban

Rubrika: Aktuality