Chrámy sa už môžu registrovať na stránke Noci kostolov

Na slovenskej stránke podujatia Noc kostolov je už možné registrovať chrámy a modlitebne, ktoré sa zapoja do aktuálneho ročníka tohto podujatia. V týchto dňoch na nej bolo zverejnené Pozvanie k zapojeniu sa do Noci kostolov 2019. Súčasne boli sprístupnené na stiahnutie aj propagačné materiály na rok 2019.

Aktuálne (16. apríl 2019) nie je zaregistrovaný zatiaľ žiaden kostol. V minulom roku sa oficiálne zapojilo do tejto akcie spolu 28 sakrálnych stavieb patriacich piatim cirkvám. Na českej stránke podujatia sa dodnes zaregistrovalo už viac ako 1 300 chrámov.

Noc kostolov sa uskutoční v piatok 24. mája 2019 a jeho mottom je verš z knihy proroka Izaiáša "Budete spievať ako v tú NOC, zasväteného sviatku".

esteban

Rubrika: Aktuality