Bacúrov

Už len orientácia stavby a jej vyvýšená poloha dnes svedčia o gotickom pôvode kostolíka v obci Bacúrov. Neskorobaroková prestavba zmazala v podstate všetky stredoveké prvky objektu.

Kostol sv. Šimona a Júdu postavili vo vyvýšenej polohe niekedy v prvej polovici 14. storočia. Samotná obec je však staršia a prvýkrát sa v písomných prameňoch objavuje už v roku 1255. Kostolík sa prvýkrát spomína v listinných prameňoch až v roku 1561.

V roku 1790 prešiel objekt barokovou prestavbou a rozšírením, keď k nemu mali pristavať kvadratické presbytérium s nadväzujúcou sakristiou na východnej strane. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia dostal kostolík nové vnútorné zariadenie.

Z gotického obdobia sa zachovala iba hrubá stavba a zvon datovaný do roku 1502.

GPS: 48.521783174, 19.058699012

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4325).
- http://www.bacurov.sk/historia
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12643
- http://budca.fara.sk/?page_id=124

esteban