Chmiňany

Pôvod Kostola sv. Michala v obci Chmiňany siaha až do gotického obdobia, jeho súčasná podoba však odkazuje na renesanciu a mladšie stavebné štýly. Stojí v ohradenom areáli uprostred obce.

V staršej literatúre sa vznik kostola datuje do 14. storočie, novšie zdroje toto datovanie spochybňujú a posúvajú vznik stavby až do neskorogotického obdobia druhej polovice 15. storočia.

Typologicky ide o orientovanú jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a predstavanou západnou vežou, ktorá zvykne byť datovaná do renesančného obdobia 17. storočia. Veža je ukončená charakteristickou renesančnou atikou, s akou sa stretávame na viacerých stavbách v regiónoch Šariš (napr. Červenica pri Sabinove, Radatice, Svinia, Chmeľov).

Kostol má pôvodnú severnú sakristiu a novú južnú, pristavanú v 20. storočí. Hlavný oltár pochádza z 18. storočia, jeho súčasťou však sú krídla staršieho gotického olára zdobené maľbou, ktoré boli sekundárne použité ako predela oltára.

Kostol prešiel v 90. rokoch rozsiahlou obnovou exteriéru i interiéru. Na jeho stredoveký pôvod už v exteriéri neodkazujú žiadne architektonické detaily.

GPS: 49.001120708, 21.06803298

Zdroje:
- http://www.obec-chminany.sk/frames/historia/cirkevnyvyvoj.htm
- http://farnostchnv.sk/farnost/chminany/
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=16518
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K06).

esteban