Bobrovec

Pôvod Kostola sv. Juraja v liptovskej obci Bobrovec siaha až do 14. storočia, dnešná podoba stavby však 700 rokov starú históriu veľmi nepripomína. Baroková prestavba v prvej polovici 18. storočia zásadným spôsobom zmenila dispozíciu i orientáciu chrámu.

Kostol v obci, ktorá sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1231 postavili najneskôr v prvej polovici 14. storočia. Išlo o jednoloďovú ranogotickú stavbu s kvadratickým presbytériom. To bolo z východnej strany osvetlené vysokým oknom ranogotického štýlu na našom území.

V rokoch 1550 - 1560 prešiel objekt renesančnou prestavbou, z konca 16. storočia pochádza aj kamenná krstiteľnica. Ešte do neskorogotického obdobia sa hlási zachovaný zvon s letopočtom 1527.

Dnešnú dispozíciu získal objekt počas barokovej prestavby z roku 1723. Vtedy pristavali kolmo na stredovekú stavbu novú väčšiu loď a polkruhovo ukončenú svätyňu orientovanú na juh. Z pôvodného kvadratického presbytéria sa stala bočná kaplnka. Úpravy rozšíreného kostola sa realizovali aj rokoch 1784 a 1830.

V rokoch 1852 - 1854 vyzdobil maľbami interiér kostola známy slovenský maliar J. B. Klemens. Tieto maľby boli premaľované v roku 1925. Spomínaný maliar je autorom aj centrálneho obrazu hlavného oltára z roku 1854.

Stredovekú stavbu dodnes pripomína predovšetkým východná kaplnka - pôvodné presbytérium. Na jeho východnej stene je prezentované spomínané zamurované okno.

GPS: 49.117985806, 19.607296586

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- http://www.farabobrovec.sk/index.php?open=22
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5A89).
- Stránka farnosti na FB

esteban