Stručne: v Novom Meste nad Váhom odkryli stredoveký karner

--- DOPLNENÉ ---

V rámci archeologického výskumu pri pôvodne románskom Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom odkryli zvyšky karnera (kostnice) kruhového pôdorysu datovaného predbežne do 14. až 15. storočia.

Ide len o druhý doložený stredoveký karner v tomto regióne, okrem zachovanej stavby kvadratického pôdorysu v Trenčíne stojacej pri tamojšom farskom Kostole Narodenia Panny Márie.

Kamenné murivo karneru bolo objavené pri južnej stene lode kostola. Existencia staršieho kostola z 13. storočia, kedy bol rozmach výstavby karnerov na našom území, ako aj minimálna vzdialenosť objaveného muriva od južnej steny súčasného kostola z 15. storočia naznačujú, že odkrytá stavba by mohla mať aj starší pôvod, ako sa zatiaľ uvádza.

Na spresnenie či povrdenie datovania karnera si bude treba počkať po ukončení a vyhodnotení výskumu. Ten realizuje súkromná spoločnosť Via Magna.

Zdroj:
- http://trencin.sme.sk/c/7959080/archeologovia-ob...

esteban

Rubrika: Aktuality