Aggtelek (HU)

Len pár kilometrov od slovenskej hranice stojí v obci Aggtelek kostolík reformovanej cirkvi, ktorého počiatky siahajú zrejme do druhej polovice 13. storočia. Dnešnú podobu dostal v rámci barokovej prestavby v 18. storočí.

Kostolík postavili na najvyššom bode obce niekedy v druhej polovici 13. storočia ako románsko-gotickú jednoloďovú stavbu s pravdepodobne kvadratickou svätyňou. Išlo zrejme o stavbu podobnú kostolíku v nie tak vzdialenej Silici. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295. 

V 18. storočí bola pôvodná svätyňa zbúraná a nahradená novou v rovnakej šírke ako loď. V súvislosti so zvýšením okolitého terénu (v súčasnosti je to cca 1 meter) boli takisto nadmurované steny lode.

Do roku 1785 je datované vytvorenie nového vstupu do kostola zo severnej strany (od obce) a postavenie predsiene k nemu. Rvnako tak boli prerazené nové väčšie okná, pričom to najzápadnejšie na južnej stene zrejme vzniklo na mieste pôvodného stredovekého okna.

Románsko-gotický pôvod stavby dnes pripomínajú už len dve štrbinové okná románskeho štýlu prezentované v južnej stene lode a takisto zamurovaná horná časť južného vstupu.

GPS: 48.467778722, 20.507529181

Zdroje:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- http://www.tirek.hu/lap/aggtelek/cikk/mutat/udvozlolap/

 esteban