Praha - Rotunda sv. Longina (ČR)

Najmenšia z pražských románskych rotúnd stojí na mieste bývalej osady Rybníček a pôvodne bola zasvätená sv. Štefanovi. Postavili ju niekedy v prvej tretine 12. storočia ako typickú centrálnu stavbu s valcovou loďou a východnou polkruhovou apsidou.

Jej staviteľmi boli zrejme benediktíni, keďže podľa písomných prameňov vlastnil túto osadu břevnovský kláštor už v roku 993. Pôvodné patrocínium niesla rotunda až do 14. storočia, keď neďaleko v roku 1351 založil panovník Karol IV. spolu s Novým mestom aj nový kostol, ktorý prevzal svätoštefánske zasvätenie.

Nové patrocínium sv. Longina získala rotunda tiež vďaka Karolovi IV., ktorý jeho pozostatky previezol z Talianska do Prahy.

V 17. storočí došlo k prístavbe novej barokovej lode zo západnej strany. V tejto súvislosti mala byť taktiež rozobraná apsida a znovu postavená tak, aby bola v osi novej prístavby. Opravy sa dotkli aj vežičky nad románskou loďou.

V roku 1783 sa na základe rozhodnutia cisára Jozefa II. prestali konať v kostole sv. omše a zmenil sa na sklad kostolného náčinia. V 19. storočí sa objavili plány na zbúranie celého objektu kvôli výstavbe ulice Na rybníčku.

Z iniciatívy Spoločnosti národného múzea sa však podarilo tieto plány odvrátiť. Zbúraná tak napokon bola len baroková prístavba a románska rotunda sa v roku 1844 dočkala obnovy. Posledná sa realizovala v roku 2000.

Od tohto roku (2014) patrí rotunda opäť rímskokatolíckej farnosti sv. Štefana, od ktorej si ju na svoje liturgické účely prenajala Gréckokatolícka cirkev.

GPS: 50.076545694, 14.425628185

Zdroje:
- Koutek, T.: Románské kostely Čech. Brána, Praha 2014.
- Merhautová, A. - Třeštík, D.: Románské umění v Čechách a na Moravě. Odeon, Praha 1983.
- www.praguewelcome.cz
- www.ceskatelevize.cz/prazska-rotunda-sv-longina-patri-znovu-cirkvi
- www.praha2.cz/ROTUNDA-SV-LONGINA
- http://reckokat.cz/exarchat/farnost-trojice

esteban