Mikulčice-Valy - kostol č. 7 (ČR)

V roku 1961 odkryli archeológovia v severnom podhradí sídliskový areál spolu so zvyškami kostolíka centrálneho pôdorysu.

Išlo o rotundu s vonkajším priemerom 7 metrov, ktorej východná svätyňa mala tvar trapézy a pred južným vstupom stála predsieň. Podľa všetkého to nebola murovaná stavba, ale postavili ju ako drevenú konštrukciu omietnutú zvonka aj z vnútra.

Na základe výbavy zo 16 pomerne chudobných hrobov sa stavba datuje do druhej polovice 9. storočia. Historici stále nemajú jednotný názor, ako interpretovať tieto nálezy, keďže tu zjavne nešlo o sídlo veľmoža, ako by sa očakávalo v bezprostrednej blízkosti minulčického hradiska.

GPS: 48.807965746, 17.082281113

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - pruvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban