Stručne: kostolík v Rakovnici si prenajala obec na 15 rokov

Románsky kostolík sv. Márie Magdalény na čas zmenil majiteľa. Dňa 8. marca 2016 podpísali Rímskokatolícka cirkev (farnosť Rožňava) a obec Rakovnica zmluvu o prenájme tohto objektu.

Doba prenájmu je 15 rokov, pričom obec bude vlastníkovi platiť symbolické jedno euro ročne. Zmluva bola podpísaná v záujme komplexnej obnovy v súčasnosti dosť schátraného kostolíka - najstaršej pamiatky obce stojacej na mieste staršej baníckej osady. Zmluva obsahuje aj ustanovenie, ktoré zaväzuje obec začať obnovu do troch rokoch od podpisu.

V polovici mája predložila obec na schválenie zámer obnovy kostolíka pamiatkarom v Rožňave. V pláne má predovšetkým výmenu zastrešenia a podporných stĺpov, kde plechovú krytinu a železné stĺpy majú nahradiť drevené šindle a piliere. Riešiť sa má aj zavlhnutie stavby, výmena dvier, nová podlaha, lavice, elektroinštalácia i reštaurovanie omietok.

Na podporu obnovy zriadila obec aj osobitný darovací účet.

esteban

Rubrika: Aktuality