Plavecký Štvrtok

Už len hrubá stavba sa zachovala z gotického Kostola Nanebovzatia Panny Márie v obci Plavecký Štvrtok. Neskoršie prestavby zmazali na stavbe takmer všetky stredoveké prvky.

Kostolík postavili niekedy v 14. storočí ako typickú stavbu tých čias - jednolodie s polygonálnou svätyňou, sakristiou na severnej strane a západnou vežou.

V 17. storočí dostala loď i presbytérium nové klenby, valené s lunetami. Ďalšie úpravy sa dotkli aj fasád s oknami. V 19. storočí bola stavba upravená v historizujúcom slohu, vrátane okien na lodi a presbytériu.

V priebehu druhej svetovej vojny bola stavba poškodená bojmi, dôkazom toho je aj delostrelecký granát v murive pri vstupe na chór.

Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963. Veľkou obnovou prešiel objekt v roku 1986, kedy bola vymenená strešná krytina a fasády dostali náter v súčasnej žltobielej kombinácii. Menšie opravy sa uskutočnili aj v 21. storočí.

GPS: 48.374999149, 16.996713281

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2706).
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1607
- http://plaveckystvrtok.fara.sk
www.dokostola.sk/kostol/410239-panny-marie-nanebovzatej
- www.obecplaveckystvrtok.sk

esteban
26. 9. 2016, upravené 27. 10. 2021