Viedeň - Ruprechtskirche (A)

Kostolík zasvätený sv. Ruprechtovi sa považuje za najstarší v celej Viedni. Podľa legendy ho založili Kunald a Gisalrich, dvaja mnísi a spoločníci salzburského biskupa a neskoršieho svätca Ruprechta, v roku 740 po Kristovi.

Stojí v jednej z najstarších častí mesta, na mieste rímskej Vindobony. Až do postavenia Dómu sv. Štefana v roku 1147 bol sídlom miestnej cirkevnej správy.

Najstaršou časťou súčasného kostolíka je hlavná lod a takmer celá veža so združenými oknami, ktoré majú pochádzať zo začiatku 12. storočia. Po rozsiahlom požiari Viedne v roku 1276 bol kostol už goticky prestavaný. Románsku svätyňu nahradilo väčšie polygonálne presbytérium rovnakej šírky ako románska loď. Západná veža bola zvýšená o jedno podlažie. Z tohto obdobia sa zachovali aj zvony, najstaršie vo Viedni, a takisto aj vitráž vo východnom okne presbytéria.

V 14./15. storočí vnútorný priestor chrámu rozšírili prístavbou južnej gotickej lode, zakončenej polygonálnym záverom. V roku 1622 bola stavba zbarokizovaná. Poškodeniu sa kostolík nevyhol ani počas druhej svetovej vojny.

Kostolík zarastený z časti brečtanom bol naposledy obnovovaný koncom minulého storočia a dodnes slúži veriacim. Stojí v centre mesta, neďaleko Dunaja (prístavisko osobnej lodnej dopravy) a zastávky metra Schwedenplatz.

GPS: 48.212072228, 16.374401283

Zdroje:
- www.ruprechtskirche.at
- http://en.wikipedia.org/wiki/St._Rupert%27s_Church,_Vienna

esteban