Hlohovec - špitálsky kostolík

Patrocínium: sv. Ducha

Vznik: polovica 14. storočia

Poloha: v meste neďaleko Váhu ako súčasť stredovekého špitála

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s obdĺžnikovým presbytériom rovnakej šírky.

História
Kostolík postavili pôvodne ako samostatne stojaci objekt v polovici 14. storočia ako súčasť špitála pri Váhu na mieste staršieho osídlenia (podhradskej osady) zničeného počas tatárskeho vpádu. O výstavbe sa zachovala zmienka v listine z roku 1400, kedy mal kostolík aj so špitálom dať postaviť pán hlohovského panstva Mikuláš Kont v rokoch 1349 - 1367.
Stavba mala jednoduchý pôdorys obdĺžnika, bez oddeleného presbytéria. Vo východnej časti sa nachádzal samostatný priestor osvetlený vlastnými oknami prístupný portálom z lode, ktorý mohol slúžiť ako sakristia. V nárožiach kostolík podopierali oporné piliere. Mal dva vstupy - z južnej a zo západnej strany.
Čiastočné stavebné úpravy sa tu realizovali aj niekedy v 30. rokoch 15. storočia, v období druhej etapy výstavby farského kostola na námestí. Na prelome 15. a 16. storočia kostolík neskorogoticky upravili, pričom bola okrem iného zbúraná priečka samostaného priestoru na východnej strane, čím bol vnútorný priestor zjednotený. V roku 1647 bola zaklenutá loď a  triumfálnym oblúkom oddelený priestor svätyne.
V roku 1971 prevzalo cely objekt špitála Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktoré  v roku 1972 začalo s architektonickým a archeologickým výskumom objektov. V roku 1991 sa vrátili Rímskokatolíckej cirkvi a po desiatich rokoch obnovy boli kostolík znovuposvätený 4. júna 2001.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje svojou dispozíciou s úzkym obdĺžnikovým priestorom na východnej strane unikát na Slovensku.
- Odkryté ostenie južného gotického portálu dokumentuje, ako sa od čias výstavby zvýšila úroveň okolitého terénu. Pôvodná podlaha kostolíka je v hĺbke 200 cm.
- Na západnej strane kostolíka boli pri výskume objavené zvyšky ďalšieho portálu, čo je dôkazom, že pôvodne stál kostolík ako samostatný objekt.
- Na južnej strane lode odkryl výskum gotické okno so zachovanou kružbou. Dvojica gotických okien je aj na východnej strane stavby.
- Pred oltárom objavili archeológovia bohatý hrob ženy z 15. storočia, ktorý nenarušili ani neskoršie krypty zo 17. storočia. Išlo preto zrejme o významnú príslušníčku tunajšej šľachty, asi z rodu Ujlakyovcov.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a po obnove z konca minulého storočia je v dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2010, do vnútra sme sa nedostali.  

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 hod.

Praktické informácie
Kostolík sa nachádza na západnom okraji Hlohovca, neďaleko rieky Váh. Je viditeľný aj z hlavnej cesty zo smeru od Váhu po pravej strane pre kruhovým objazdom. Kontakt na farský úrad: 033/ 742 48 85.
GPS: 48.428125565, 17.794780433

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.

Web:
- www.pamiatky.sk/pamiatky/Informator_44_11.pdf
- www.pic.piestany.sk
- www.nockostolov.sk/index.php?pg=kost484
- www.elap-hlohovec.sk
- www.fara.sk/hlohovec

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu