Suchá nad Parnou

Už len spodné dve podlažia veže pripomínajú pôvodne zrejme gotický kostol v obci Suchá nad Parnou. Stredovekú stavbu nahradili na začiatku 18. storočia novým barokovým chrámom, do ktorého začlenili aspoň pôvodnú vežu.

Obec Suchá nad Parnou sa v písomných prameňoch objavuje už v roku 1251. Do 13. storočia podľa všetkého spadajú aj počiatky tunajšieho chrámu zasväteného sv. Martinovi. Miestny farár sa totiž spomína už po roku 1280. 

Farnosť s kostolom je uvedená aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332-1337. Patrocínium je doložené k roku 1397.

Osud stredovekého kostola sa začal napĺňať koncom 17. storočia, keď najprv v rokoch 1699-1700 postavili súčasné presbytérium chrámu a v roku 1708 aj novú loď.

Z pôvodného chrámu sa zachovala iba západná predstavaná veža, ktorú zakomponovali do nového kostola. V roku 1735 ju zvýšili osembokou nadstavbou.

GPS: 48.411860894, 17.485454679

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H04).
http://suchanadparnou.fara.sk/historia.html
https://www.dokostola.sk/kostol/411835-sv-martina-z-tours

esteban
23. 3. 2022

Za pomoc ďakujeme Michalovi Krajčovičovi z OZ Hradiská.